Back to stories list

Mphwanga Waulesi Lazy little brother Indume umwaice umunang'ani

Written by Clare Verbeek, Thembani Dladla, Zanele Buthelezi

Illustrated by Mlungisi Dlamini, Ingrid Schechter

Translated by Gridon Mwale

Read by Christine Mwanza

Language Cinyanja

Level Level 1

Narrate full story The audio for this story is currently not available.


Ndimadzuka ndi kusonkha moto.

I wake up and make fire.

Ndabuka na ukukosha umulilo.


Ndimabwatutsa madzi.

I boil some water.

Ndakafya amenshi.


Ndimadula nkhuni.

I chop the firewood.

Ndateba inkuni.


Ndimabvundula madzi yomwe ali pa moto.

I stir the pot.

Ndepika.


Ndimapsyera munyumba.

I sweep the floor.

Ndapyanga.


Ndimatsuka mbale.

I wash the dishes.

Ukusuka imbale.


Chifukwa nchyani ndimagwira ncthitomwaphanvu ine ndekha… Pamene mphyanga akonda kusewera chabe?

Why do I work so hard… … when my brother is busy playing?

Mulandunshi mbombesesha ifi… Elo ninshi munyinane ena aleangalafye?


Written by: Clare Verbeek, Thembani Dladla, Zanele Buthelezi
Illustrated by: Mlungisi Dlamini, Ingrid Schechter
Translated by: Gridon Mwale
Read by: Christine Mwanza
Language: Cinyanja
Level: Level 1
Source: Lazy little brother from African Storybook
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 International License.
Options
Back to stories list Download PDF