Back to stories list

Mamvekelo Feelings Ifyondeunfwa

Written by Clare Verbeek, Thembani Dladla, Zanele Buthelezi

Illustrated by Kathy Arbuckle, Ingrid Schechter

Translated by David Sani Mwanza

Language Nyanja

Level Level 1

Narrate full story The audio for this story is currently not available.


Mutima wanga umvela zinthu zambiri

My heart feels a lot of things.

Umutima wandi ulonfwa ifintu ifingi.


Ndimvera kukondwera ngati ambuye atiuza nthano

I feel happy when my granny tells us stories in the evening.

Ndatemwa nga bamaama baletushimikila utushimi ichungulo.


Ndimvera kukhala wopusa ngati ndisewera ndi mzanga

I feel silly when I play with my friend.

Ndofwa ukupuba ngadeangala nabanandi.


Ndimvera kukalipa ngati atate akamba kuti alibe ndalama

I feel bad when my dad says he does not have money.

Ndofwa ububi nga batata balanda ati tabakwete indalama.


Ndimvera wokondewa ngati amai andikumbatira

I feel loved when my mom gives me a hug.

Ndofwa icitemwiko bamayo nga bankumbatila.


Written by: Clare Verbeek, Thembani Dladla, Zanele Buthelezi
Illustrated by: Kathy Arbuckle, Ingrid Schechter
Translated by: David Sani Mwanza
Language: Nyanja
Level: Level 1
Source: Feelings from African Storybook
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 International License.
Options
Back to stories list Download PDF