Back to stories list

Kuphika Cooking Ukwipika

Written by Clare Verbeek, Thembani Dladla, Zanele Buthelezi

Illustrated by Kathy Arbuckle, Ingrid Schechter

Translated by David Sani Mwanza

Language Nyanja

Level Level 1

Narrate full story The audio for this story is currently not available.


Ndimashuwa mbatatisi

I peel the potatoes.

Mpala imfyumbu.


Ndimacheka khabici

I chop a cabbage.

Mputaula kabeci.


Ndimachosa zakunja za kaloti

I grate the carrots.

Nsesa kalota.


Ndimasuka kayela

I wash the beans.

Nsamba cilemba.


Ndimacheka matanga

I cut the butternut.

Mputula utupushi.


Ndimacheka ndio za sipinachi

I chop the spinach.

Mputula bashipinaci.


Amai amacheka anyensi

My mom chops the onions.

Bamaayo baputula onyoni.


Anyensi imandichosesa misozi ngati yachekedwa

Onions make me cry when they are chopped.

Onyono ilenga ukuti nalila nga ileeputulwa.


Written by: Clare Verbeek, Thembani Dladla, Zanele Buthelezi
Illustrated by: Kathy Arbuckle, Ingrid Schechter
Translated by: David Sani Mwanza
Language: Nyanja
Level: Level 1
Source: Cooking from African Storybook
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 International License.
Options
Back to stories list Download PDF